Fjellstul panorama

Fjellstul panorama

Fjellstul Panorama er en hytte som blir lagt merke til!

Fjellstul panorama

Romslig, luftig og store panoramavinduer gjør at du får naturen nesten helt inn i stua.

Hytta er innholdsrik og har en funksjonell romløsning som utnytter plassen på en god måte.

På hovedplanet finner du stort kjøkken med åpen løsning mot stua.

Fjellstul panorama

Teknisk beskrivelse

Fjellstul panorama

Plantegninger

Fjellstul panorama

Bilder

Teknisk spesifikasjon
BYA: 133,9 m2
BRA 1.etasje: 116,2 m2
BRA 2.etasje: 33,7 m2
Total BRA: 149,9 m2
Mønehøyde: 560 cm
Lengde: 1502 cm
Bredde: 1066 cm

Fjellstul panorama