Fjellstul panorama

Fjellstul Panorama er en hytte som blir lagt merke til!

Romslig, luftig og store panoramavinduer gjør at du får naturen nesten helt inn i stua.

Hytta er innholdsrik og har en funksjonell romløsning som utnytter plassen på en god måte.

På hovedplanet finner du stort kjøkken med åpen løsning mot stur.

Teknisk beskrivelse

Plantegninger

Bilder

Teknisk spesifikasjon
BYA: 133,9 m2
BRA 1.etasje: 116,2 m2
BRA 2.etasje: 33,7 m2
Total BRA: 149,9 m2
Mønehøyde: 560 cm
Lengde: 1502 cm
Bredde: 1066 cm