Nystul 78

Nystul

Nystul 78 er en mindre, men innholdsrik hytte som gir rom for hygge på begrenset areal.

Nystul

Dette er hytta for deg som ikke trenger unødvendig plass, men som ønsker praktiske og fornuftige løsninger.
Med full takhøyde og store vindusflate i stue kjøkkendelen får man masse naturlig lys inn i fellesarealene.

Nystul

Teknisk beskrivelse

Nystul

Plantegninger

Nystul

Bilder

Nystul
Nystul

Teknisk spesifikasjon

BYA: 78,2 m2
BRA: 1.etasje 67,4 m2
BRA: 2.etasje 20,3 m2
Total BRA: 87,7 m2
Mønehøyde: 568 cm
Lengde: 1200 cm
Bredde: 624 cm

Nystul